Przepisowe wyposażenie tramwajów

Jakie wymagania techniczne musi spełniać tramwaj? Jakie musi mieć wyposażenie? Czy musi mieć lusterka? Co to jest tramwaj techniczny? Jaka jest obecnie obowiązująca norma określająca dopuszczalną liczbę miejsc stojących? Ile stopni izolacji musi być w tramwaju? Jakie hamulce musi posiadać tramwaj? Odpowiedź na te, jak i na wiele innych pytań, znajduje się w odpowiednim rozporządzeniu, którym jest prawo o ruchu drogowym – popularnie kodeks drogowy, dostępnego m.in. tutaj. Ci, którzy posiadają prawo jazdy, co nieco już o wymogach i przepisach z kodeksu drogowego słyszeli. Warto jednak samemu zapoznać się z całością ustawy Prawo o ruchu drogowym, aby wiedzieć więcej.

W jednym z punktów ustawy wskazano, iż minister właściwy do spraw transportu powinien określić warunki techniczne, jakie powinny spełniać pojazdy – w tym i tramwaje oraz trolejbusy. Każdy, kto chciałby poznać odpowiedzi na pytania dotyczące wyposażenia tramwajów (i trolejbusów), powinien zapoznać się z jego treścią, dostępną m.in. w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – link. Zachęcamy do lektury.

blog comments powered by Disqus